Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN

Jednym ze sposobów wyceny przedsiębiorstwa jest również metoda SAN, czyli metoda skorygowanych aktywów netto. To skuteczne i miarodajne narzędzie, powodujące jednak wiele problemów i wątpliwości wśród osób, dokonujących wyceny. Jak poprawnie ją stosować? Czym jest metoda skorygowanych aktywów netto? Metoda SAN (skorygowanych aktywów netto) należy do grupy metod majątkowych. Bazuje ona na założeniu, że przedsiębiorstwo…

Wycena przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest metoda rynkowej wartości likwidacyjnej. Stosowana jest najczęściej w kontekście przewidywanej lub rozpoczętej upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa. W jaki sposób wycenia się wartość firmy przy jej użyciu? Jakie są etapy postępowania osoby, dokonującej takiej wyceny? Czym charakteryzują się metody majątkowe? Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa bazują na dokonaniu oszacowania wartości…

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy kilku różnych podejść i metod. Wybór sposobu uzależniony jest natomiast od celu wyceny, uwarunkowań prawnych, stanu przedmiotu wyceny, a także przyjętych założeń i ograniczeń. Jedną z możliwych opcji jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Kiedy i w jaki sposób powinno się ją stosować? Czym jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych? Metoda…

Nowa struktura JPK_FA

29 marca 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nową strukturę logiczną – JPK_FA. Ma ona dotyczyć faktur VAT. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do jej stosowania od 1 lipca 2019 r. Co należy o niej wiedzieć i jak z niej poprawnie korzystać? Obowiązek przekazywania struktur JPK Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania określonych struktur JPK…