Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową

Metoda księgowa to jedna z bardziej popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa. Co należy o niej wiedzieć? Na czym polega? Czy istnieją jakieś modyfikacje tej metody? Czym są metody majątkowe? Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa należy do grupy metod majątkowych. Opierają się one na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa wyraża się w składnikach jego majątku. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwo jest…