Obowiązki zarządzających ASI

ASI, czyli Alternatywne Spółki Inwestycyjne posiadają swoje podmioty zarządzające. One dysponują portfelem inwestycyjnym spółki, a także zarządzają istniejącym ryzykiem, związanym z prowadzeniem działalności. Dodatkowo zarządzający posiadają ściśle określone obowiązki. Jakie są ich powinności? Kiedy aktualizują się obowiązki zarządzających ASI? Komisja Nadzoru Finansowego jakiś czas temu wskazała, iż zakres wykonywania obowiązków informacyjnych, dotyczących zarządzających ASI, uzależniony…