Biała lista podatników VAT – jak to działa?

Od prawie dwóch tygodni funkcjonuje biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz przedsiębiorców, będących podatnikami VAT. Głównym jej elementem jest informacja o rachunkach bankowych przedsiębiorstw. Jeżeli kontrahent dokona wpłaty na inne konto niż podane w wykazie, narazi się na surowe sankcje. Nowe obowiązki Szefa KAS Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r.…