Jak dokonuje się wyboru biegłego rewidenta?

Wraz z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, nieco zmodyfikowane zostały zasady dokonywania wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego spółki. Jak obecnie wybiera się biegłego rewidenta, a właściwie firmę audytorską, mając na względzie art. 66 ustawy o rachunkowości? Badanie sprawozdania finansowego Zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, badaniu przez biegłego…