Biegli rewidenci jako zawód zaufania publicznego

Nie da się ukryć, że biegły rewident to osoba trzecia, która poznaje szczegóły działalności danej firmy. Pozyskuje informacje o przeprowadzanych transakcjach, dane finansowe i inne wiadomości, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Czy można mu zatem spokojnie powierzyć istotne dla firmy dokumenty? Tak, ponieważ biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Czym jest tajemnica zawodowa biegłego rewidenta? Jak wynika…