Umowę o dzieło trzeba będzie zgłosić do ZUS

Pierwsza wersja tak zwanej tarczy antykryzysowej, czyli specustawy o COVID-19 wprowadziła między innymi nowy obowiązek dla pracodawców. Od 1 stycznia 2021 roku będą musieli zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarte umowy o dzieło. Jaki nowy obowiązek przewiduje tarcza antykryzysowa? Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, a dokładniej art. 22 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach…