Audytor wewnętrzny a audytor zewnętrzny

Nieustanne zmiany w świecie biznesu, w tym nowe obowiązki narzucane na przedsiębiorców powodują, że istnieje konieczność bieżącego monitorowania działalności firmy. Ważną rolę w tym zakresie pełnią audyty – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Czym właściwie różni się funkcja audytora zewnętrznego (biegłego rewidenta) od audytora wewnętrznego? Cel badania – czym zajmują się audytorzy? Przede wszystkim należałoby…